SteklaFar
Phone 073-063-9888 Phone 095-291-8307 Address м. Київ, пр. Леся Курбаса 2/б email steklofarcomua@gmail.com
UA RU

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Продавець пропонує заключити Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтеренет-магазин4, далі за текстом —  «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційном інтернет-сайті Продавця «http://steklafar.com.ua/ (далі -  «Інтернет-сайт»). 

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення

2.1. У цій оферті , якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення: 
* «товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі и сопровідні предмети;
* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання та реалізації товару, работи чи послуги шляхом вчинення електронної угоди.
* «Продавець» - компанія, що реалізує товари, які представлені на Інтернет-сайті.
* «Покупець» - фізична особа, яка уклала Договір з Продавцем на умовах, викладених нижче.
* «Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.

Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі:
- добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
- обробка и доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цтого Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину и та наявний.
4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовлення у будь-якій кількості.
4.3. За відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний повідомити Покупця (по телефону або через электронну пошту).
4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитись від цього товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

Накладеним платежем

5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортної компанії за готівку у гривнях.
5.2. При ненадходженні коштів  Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних  в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і провадиться видача замовлень.
6.2. Разом із замовленням Покупцю надаються документи згідно із законодавством України.

Права и обов'язки сторін:

7.1. Продавець має право:
- в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договорм у разі порушення Покупцем умов цього Договру.

7.2. Покупець зобов'язан:
- своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього Договру.
7.3. Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- оформити електронний договір;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або  неналежне  виконання умов цього Договруу порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
8.2. Продавець не несе відповідальності:
- змінений виробником зовнішній вигляд товару;
- за незначну невідповдність кольорової гами товару, що може відрізнятись від оригіналу товару виключно через різну колірну  передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
- за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;
- за затримку та перебої у наданні послуг (обробки замовлення та достаки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться по за сферою його контролю;
- за протиправні незаеонні дії, здійснені Покупцем за допомогою  цього доступу до мережі Інтернет;
- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам;
8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У  рази настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктівно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти  розумними способами.
8.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни у цей договір за умови попередньої публікації його на сайті http://steklafar.com.ua/
9.2. Інтернет-магазин створеній для организації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної під час оформлення замовлення информації. При цьому, при здісненні акцепту (оформленні замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає  Продавцю свою беззастережну змову на сбір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами  договору купівлі-продажу (публічної оферти).
9.5. Фактичною датою електронної згоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»
9.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є бескоштовним.
9.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки  замовлення, відправки повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та інш.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється згідно чинного законодавства України.
10.2. Повернення товару в Інтернет-магазин здійснюється за рахунок Покупця.
10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму по факту повернення  товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцю.

Строк дії договору

11.1 Електронний  договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття такої пропозиції  у порядку, визначеному частиної шостої статті 11 Закону України "Про  електронну комерцію".
11.2. До закінчення сртоку дії цей  Договір може бути розірваний за взаємноюзгодоюсторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому  порядку, у випадку невиконання однією із сторін умов цього  Договору та у випадку передбачених чинним законодавством  України.
Звертаєм вашу увагу, що Інтернет-магазин «SteklaFar» на офіційному Інтернет-сайті http://steklafar.com.ua/  має право, відповідно до законодавства України, надавати право користування інтернет платформою ФОП та юридичним особам для реализації товару.